Proč a jak

Proč jsou stavby Viktorian.cz tak jiné, a co vše obnáší realizace našich prosklených staveb

 

Firma Viktorian.cz nabízí stavby, které v současné době nelze zařadit do kategorie sériové výroby. Za vše hovoří skutečnost, že veškeré inovativní technologie majitel firmy vyvinul nebo zdokonalil, zabudoval do staveb a odzkoušel. Technologie jsou chráněny Úřadem pro průmyslové vlastnictví. Byl tak doplněn chybějící článek na českém i mezinárodním trhu. Zákazník si objedná mimořádnou stavbu, která však mimo jiné zahrnuje rovněž mimořádně náročnou přípravu a instalaci. Co vlastně obnáší realizace těchto prosklených staveb?

Po podpisu smlouvy je převážně nejprve nutné vyrobit výkresovou výrobní dokumentaci, která obsahuje podrobné rozkreslení materiálů a jejich spojování do jednotlivých konstrukčních polotovarů a následně celé stavby. Na zhotovení takové výrobní dokumentace musíme počítat cca 3-4 týdny podle náročnosti stavby. Teprve potom lze objednat materiál potřebný k výrobě. Polotovary u dodavatele skladem nenajdete (např. lišty, dřevěné hranoly), jde o speciální a kusovou výrobu s dobou dodání cca 1–2 měsíce. Po dodání materiálu je dalším krokem jeho úprava – např. krácení na míru, vrtání, svařování, ale také povrchová úprava a kompletace jednotlivých dílů. Úprava materiálu zabírá cca 3 týdny. Délku úprav ovlivňuje kapacita výroby a (ne)plynulost dodávek. Teprve nyní nastává doba montáže nosné konstrukce, kterou je nutné naplánovat s přihlédnutím k časovým možnostem zákazníka a k rozpracovanosti ostatních zakázek firmy Viktorian.cz. Je jistě pochopitelné, že se přednostně zpracovávají a dokončují zakázky v pořadí objednávek, pokud jsou již připraveny. Většina zakázek není typová, nebo jsou pro typové provedení prvními stavbami v daném provedení. (Nabízíme takřka stovky možných typů, velikostí a designového zpracování). Průběžně se provádí při montáži následné doměřování (skla, plechy, dřevěné obklady apod.) Vše se objednává s přesností na mm, proto nelze skla objednat dopředu, čímž by se doba realizace samozřejmě zkrátila. Výroba skel činí cca 1-2 týdny a následně se instalují do konstrukce. Montáž tedy neprobíhá kontinuálně, to se stává jen v několika jednodušších případech. Začišťovací a konečné úpravy jsou paradoxně nejvíce časově náročné.

Zajistit plánovaný termín realizace je náročné především z hlediska rozpracovanosti všech staveb, neboť časové plány jsou závislé i na takových nahodilých skutečnostech, jakými jsou nemoc a nutné volno z důležitých rodinných důvodů zaměstnanců, lidský faktor – chyba vzniklá u objednavatele nebo dodavatele materiálu, chyba učiněná při výrobě či montáži apod. A většinou (zákon schválnosti) nezůstane pouze u jednoho nedostatku. Problémem se pak zákonitě stává rozpracovanost zakázek a jejich postupné plnění, kdy by sice bylo možné realizovat další zakázku, ale není např. ještě dostupný materiál nebo právě chybí zaměstnanci. Řešit absenci řemeslníků není možné dočasnými brigádníky, neboť jejich zapracování je zdlouhavé a odrazilo by se na kvalitě stavby.

Kvalita stavby je prvořadý úkol, který je před realizační firmu kladen, a to i v případě, pokud je v časovém prodlení z jakéhokoliv důvodu. Případ časového prodlení je sice řešen v uzavírané smlouvě o dílo a je kompenzován slevou z ceny zakázky, z praxe je však zřejmé, že prodlení celkové dodací lhůty má zásadní vliv na spokojenost zákazníka. A to je důvod, proč probíhá v současnosti jednání na několika úrovních s dalšími firmami za účelem zajištění stálých montážních skupin. Z důvodu rychlé operativy budou jednotliví vedoucí těchto skupin komunikovat přímo se zákazníky, kteří budou průběžně informováni o stavu zakázky.
Cílem firmy Viktorian.cz je maximální spokojenost zákazníků a tomuto cíli je a bude podřízena veškerá činnost firmy.

  • Datum: 23. 9. 2017
  • Autor: Mgr. Dáša Perná
  • Zdroj: Viktorian.cz
Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.